معرفی محصول
پمپ هیدرولیکPV7 رکسروت دارای طول عمر کاری بالایی است به دلیل روغن کاری مناسب یاتاقان های داخل پمپ. زمانی که این پمپ را روی سیستم خود نصب می کنید در هنگام کار بجز صدای اندک الکترو موتور صدای دیگری نمی شنوید و نکته دیگر اینکه این پمپ ها قابلیت تنظیم شدن از لحاظ دبی و فشار را دارا می باشند.پمپ های هیدرولیک PV7 رکسروت بصورت قابل انعطافی قابلیت کوپل شدن با انواع پمپ های هیدرولیک از جمله پمپ هیدرولیک دنده ای اکسترنال ، اینترنال ، پمپ هیدرولیک پیستونی واریابل و معمولی را داراند.
مشخصات فنی

Size 14 … 150
Frame sizes 10, 16, 25, 40, 63 and 100
Nominal pressure up to 160 bar
Maximum flow 270 l/min
Component series 1X
Low operating noise
Extended bearing life cycle due to hydrodynamically lubricated plain bearings
Pressure and flow can be controlled
Low hysteresis
Very low control up times and down control times