خدمات ماشین آلات راهسازی نوین با هدف ایجاد یک مرکز تخصصی تولید ، واردات قطعات هیدرولیک. تعمیر شیرهای هیدرولیکی پیشرفته تاسیس گردیده وبا بهره مندی از تجهیزات پیشرفته تولید و تست ، هم اکنون به دانش و فن آوری تولید ، تعمیر مهمترینادوات هیدرولیکی خاص دست یافته است.

واردات: ( واردات قطعات هیدرولیک شیر- پمپ )
• راهنمای کد گذاری و انتخاب محصولات تولیدی
• شیرهای هیدروسولونوئیدی تغییرجهت

• شیرهای پرپورشنال فیدبک دار
• شیرهای پرپورشنال بدون فیدبک

• شیرهای سرو
• شیرهای کارتریجی

• مانیفولد(Manifold)
• شیرهای مرکب با فرمان پایلوت

گروه تعمیرات:
• تعمیر انواع پمپ و موتور هیدرولیکی
• تعمیر انواع پمپ های پیستونی شعاعی و محوری

Rexroth:
-A4 VSO 125 -A2fm
-A4 VSO 180 -A10VSO
-A4 VSO250 -A11V
-A4 VSO335 -A7V
-A2fo 28-335 -A4VG
– vickers – linde – HAWE

•تعمیر انواع پمپ پره ای