پمپ هیدرولیک اصلی ترین جزء سیستم هیدرولیک می باشد که توان مکانیکی را که از طریق احتراق داخلی یا بوسیله موتورهای الکتریکی تامین می شود را به توان هیدرولیکی تبدیل می کند. پمپ ایجادکننده جریان سیال می باشد و سطح فشار ایجاد شده به میزان بار مقاومی که توسط عملگرسیستم هیدرولیک بر آن غلبه می شود، بستگی دارد.

Pumprepair

 

پمپ ها در صنعت هیدرولیک

 • پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت (پمپ های دینامیکی)

 • پمپ های با جابه جایی مثبت

پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت : توانایی مقاومت در فشار های بالا را ندارند و به ندرت در صنعت هیدرولیک مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا به عنوان انتقال اولیه سیال از نقطه ای به نقطه دیگر بکار گرفته می شوند. بطور کلی این پمپ ها برای سیستم های فشار پایین و جریان بالا که حداکثر ظرفیت فشاری آنها به ۲۵۰psi تا۳۰۰۰si محدود می گردد مناسب است. پمپ های گریز از مرکز (سانتریفوژ) و محوری نمونه کاربردی پمپ های با جابجایی غیر مثبت می باشد

پمپ های با جابجایی مثبت : در این پمپ ها به ازای هر دور چرخش محور مقدار معینی از سیال  به سمت خروجی فرستاده می شود و توانایی غلبه بر فشار خروجی و اصطکاک را دارد . این پمپ ها مزیت های بسیاری نسبت به پمپ های با جابه جایی غیر مثبت دارند مانند مانند ابعاد کوچکتر ، بازده حجمی بالا ، انعطاف پذیری مناسب و توانایی کار در فشار های بالا ( حتی بیشتر از psi)

پمپ جابجایی مثبت به ازاء هر دور چرخش محور پمپ، حجم مشخصی از سیال را به سیستم هیدرولیک ارسال می کند. پمپ جابجائی مثبت(دبی ثابت و متغییر ) شامل انواع مذکور در ذیل می باشد:

 • پمپ دنده ای هیدرولیک
 • پمپ پره ای هیدرولیک
 • پمپ پیستونی (پمپ پیستونی محوری و شعاعی) هیدرولیک

 موارد مهم در انتخاب پمپ با جابجایی ثابت:

 •     قطر دهانه های پمپ
 •     فشار کاری در خروجی پمپ
 •     فشار کاری در ورودی پمپ
 •     سرعت دوران پمپ
 •     حجم جابجایی روغن
 •     دبی موثر
 •     توان موتور محرک پمپ
 •     دمای کاری روغن
 •     درجه ویسکوزیته
 •     فیلتراسیون